03.08.2010 , OGRODY , PACK. FOT. ANDRZEJ KRASOWSKI / AGENCJA GAZETA